Проблемні питання регулювання видобутку підземних вод

Статті
Теґи: |
Понеділок, 1 лютого 2010 г.

Вода - необхідний елемент забезпечення життєдіяльності людини, виходячи із чого Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» (N 2918-III від 10 січня 2002р.) визначено

Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання

Держава гарантує захист прав споживачів у сфері питної води та питного водопостачання шляхом:

  • забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;…

Водозабори у залежності від способу забору води поділяються на поверхневі та підземні (свердловина чи група свердловин).

Використання підземних вод, насамперед із точки зору якості, має пріоритетне значення в Україні, зокрема Законом України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки» (№2455-IV від 03.03.05р.) визначено

Розділ IV Напрями та заходи виконання програми

Особлива увага буде приділятися розширенню використання підземних вод. Це викликане необхідністю забезпечення резервним водопостачанням населених пунктів на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що в першу чергу стосується великих міст і окремих регіонів, водопостачання в яких здійснюється переважно з поверхневих джерел.

Розділ V Етапи виконання програми

розширити обсяги використання підземних вод у містах та регіонах з високим рівнем забруднення поверхневих вод;

здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

Пріоритет використання підземних вод також визначений у ряді підзаконних актів.

Нормативно-правове регулювання водоспоживання

Чинне законодавство вимагає оформлення наступних документів у сфері водоспоживання (у разі використання підземних вод):

№ з/пНайменування дозволу/ліцензіїОбґрунтування необхідності дозволу/ліцензії
1Дозвіл на спецводокористуванняГлава 10 Водного кодексу України, підзаконні акти
2Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалинп.5. статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підзаконні акти
3Спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування прісних підземних водСтатті 16, 21 Кодексу України «Про надра»

Статтею 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (вiд 10.01.2002 № 2918-III) визначено, що «…Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);…», однак на практиці у таких випадках вимагаються обидва вказані дозволи.

Нижче приведені основні нормативні вимоги щодо оформлення зазначених дозволів та ліцензії.

Дозвіл на спеціальне водокористування (спецводокористування).

Вимога встановлена главою 10 Водного кодексу України:

Стаття 48. Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спецводокористування видається місцевими органами Мінприроди за погодженням із органами водного господарства (при заборі поверхневих вод) та (або) геологічною службою (при заборі підземних вод).

В залежності від кількості джерел водопостачання (свердловин), наявності точок скиду та місця розташування об’єкту, послуги спеціалізованої організації з розробки необхідних документів вартують близько 20 тис. грн. на один об’єкт.

По завершенні терміну дії дозволу (як правило 3 – 5 років) та незмінності основних показників водокористування він може бути продовжений, при цьому пов’язані з цим витрати не перевищують 3 - 5 тис. грн.

Одержання чи продовження дозволу на спецводокористування у разі використання підземних вод здійснюється за погодженням із органами державної геологічної служби, які можуть вимагають представити при цьому спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування прісних підземних вод.

Статтею 47 Водного кодексу встановлено, що загальне водокористування здійснюється громадянами безкоштовно та без дозволів на спецводокористування.

Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин.

Вимагається п. 5 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», витяг:

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

…5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; …

Підземні води прирівняні до корисних копалин загальнодержавного значення «Переліком корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827 (у чинній редакції).

31 липня 2007 року наказом N 107/370 Держкомпідприємництва та Мінприроди України затверджені «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин», згідно яких:

…1.4. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

… в) видобування вод - видобування підземних і поверхневих вод та лікувальних грязей…

До 2006-го року видобування води із добовим обсягом до 300 м3 на добу не прирівнювалося до експлуатації родовищ питних або технічних підземних вод.

Нижче наведено витяг із наказу Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) від 04.02.2000р. № 23 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод»:

у редакції до 01.11.2006 р. (не чинна)

… п.1.5.7. Родовища питних або технічних підземних вод - водні об'єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином або штучно створені сприятливі умови для промислової розробки і подальшого промислового (комерційного) використання підземних вод.

До родовищ питних або технічних підземних вод не відносяться водні об'єкти ділянок надр місцевого значення, які використовуються землевласниками і землекористувачами у межах наданих їм земельних ділянок у кількості до 300 м3/добу для своїх господарських та побутових потреб.

у чинній редакції від 01.11.2006р.

… 1.5.7. Родовища питних або технічних підземних вод - водні об'єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином чи штучно створені сприятливі умови для видобування й подальшого використання питних або технічних вод.

Оскільки у чинній редакції наказу ДКЗ відмінена нижня межа обсягу добового видобутку вод, що підлягає ліцензуванню, виникає необхідність оформлення відповідної ліцензії для усіх водокористувачів, що здійснюють забір підземних вод.

Ліцензія видається Мінприроди України.

Спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування прісних підземних вод.

Вимагається Кодексом України «Про надра»:

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

...

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб'єкт, що отримав спеціальний дозвіл.

Щодо окремих видів користування надрами чи окремих користувачів надр можуть встановлюватись певні обмеження, передбачені законодавством України.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, як правило, на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

...

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу

Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці та Міністерства охорони здоров'я України на місцях.

Відповідний спеціальний дозвіл видається Мінприроди України на кожне родовище.

17 червня 2009 року Постановою Кабінету Міністрів України N 608 затверджений «Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами», який чинний на момент написання аналітичної записки.

Згідно вказаної постанови Кабінету Міністрів України для отримання дозволу на видобування корисних копалин необхідно мати затвердженні Державною комісією України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) запаси корисних копалин, що оформляються на підставі результатів розвідки.

У разі відсутності затверджених запасів дозвіл оформлятиметься на перший етап – геологічне вивчення надр та дослідно-промислову розробку (експлуатацію) – до 5-ти років, за умови представлення ряду документів, у тому числі програми із геологічного вивчення ділянки надр.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1187 внесені зміни та доповнення до зазначеного порядку отримання спеціальних дозволів на користування надрами, якими, серед іншого, передбачений механізм одержання спеціального дозволу на користування надрами на підставі дозволу на спецводокористування.

Однак такий механізм не може бути застосований у разі видобування підземних вод на присадибних ділянках, оскільки таке водокористування здійснюється без дозволу на спецводокористування.

Згідно додатку № 2 вищевказаної Постанови КМУ «Про затвердження Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами», розмір державного збору за надання спеціального дозволу на геологічне вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання становить 20 неоподаткованих мінімумів, що на даний час складає 340 грн.

Водночас найбільш коштовним елементом у цьому розрізі є підготовка спеціалізованих геологічних матеріалів, у т.ч. розвідка запасів підземних вод та подальше їх затвердження Державною комісією по запасах корисних копалин (ДКЗ України).

Роботи із пошуку (розвідки) корисних копалин пунктом 1 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» віднесені до ліцензованих.

Вартість комплексу таких робіт, пов’язаних із затвердженням запасів підземних вод для одного родовища може значно перевищувати 100 тис. грн. практично незалежно від обсягів водокористування, що для невеликих водозаборів перевищуватиме вартість самих водозаборів.

Згідно проведених консультацій, вартість робіт для оформлення дозволу на геологічне вивчення надр та дослідно-промислову розробку (експлуатацію), термін дії яких до 5-и років становитиме 10 - 15% вищевказаної вартості робіт, пов’язаних із затвердженням запасів підземних вод.

Окремим проблемним питанням є необхідність узгодження заяви на одержання спеціального дозволу на видобування підземних вод із «…Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними радами, Київською і Севастопольською міськими радами…», адже законодавством не визначені критерії та терміни такого узгодження.

Висновки та пропозиції

1. «Переліком корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94р. № 827 усі підземні води, незалежно від глибини залягання, віднесені до корисних копалин загальнодержавного значення.

Статтею 23 Кодексу України «Про надра» встановлено

«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб.»

В Україні часто зустрічаються криниці глибиною понад 20 метрів, також, з метою господарсько-питного водопостачання громадяни України доволі широко використовують на присадибних ділянках свердловини глибиною понад 20 метрів, оскільки поверхневі та «підшкірні» води (за їх наявності) як правило не відповідають мінімальним санітарно-гігієнічним вимогам.

2. Для усіх без винятку водокористувачів, що здійснюють видобування підземних питних вод із глибини понад 20 метрів необхідно оформити:

  • Ліцензію на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин.
  • Спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування підземних вод.

3. Вказані ліцензія та спеціальний дозвіл на користування надрами разом із дозволом на спеціальне водокористування регламентують один і той-же вид діяльності та видаються одним і тим-же органом – Мінприроди України, що суперечить розумній дозвільній практиці.

4. Відсутність ліцензії та (або) спеціального дозволу тягне за собою кримінальну відповідальність посадової особи або фізичної особи – надрокористувача відповідно до частини 2 статті 240 Кримінального кодексу України:

Стаття 240. Порушення правил охорони надр

...

2. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

5. Оформлення зазначених документів (особливо спеціального дозволу на користування надрами) вимагатиме значних витрат, що вкрай негативно відіб’ється на вартості води, насамперед із невеликих водозаборів.

6. Вода, як і повітря, відноситься до необхідних елементів життєдіяльності людини, виходячи із цього Держава зобов’язана максимально спростити чи ліквідувати дозвільний механізм у цій сфері, насамперед для невеликих водозаборів, котрі використовуються для забезпечення господарсько-питних потреб громадян. У цьому контексті актуальні положення абзацу 2 статті 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»:

...

Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. …

Відповідне питання розглядалося на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, рішення якої введене Указом Президента № 221/2009 від 06 квітня 2009 року (спецдозволів по надрах стосується підпункт 2 пункту 3). Для більших водозаборів доцільно запровадити єдиний дозвільний документ у сфері водокористування/видобутку підземних вод.

7. У червні 2009 року у Верховній Раді внесений проект закону щодо внесення змін до Кодексу про надра, яким від отримання дозволів пропонується звільнити суб’єктів, що використовують «…питні підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300м3 на добу».

Виходячи із вищесказаного, прийняття зазначеного закону є надзвичайно актуальним.

8. Також варто аналогічно звільнити невеликих водокористувачів від оформлення ліцензії на видобування корисних копалин (п.5. статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»), виклавши статтю 23 Кодексу про надра у редакції (із врахуванням вищевказаних змін):

«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів, ліцензій та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і питні підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300м3 на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб».

Можливо при цьому також потрібно буде внести відповідні зміни в п.5. статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

В.Старий, О.Гладчук

За повного чи часткового використання тексту статті чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту eco-initiatives.org.ua, гіперпосилання на сайт ГО "Екологічні ініціативи" - http://www.eco-initiatives.org.ua - є обов’язковим.