Про внесення змін до деяких нормативних актів

Статті
Теґи: |
Вівторок, 18 лютого 2014 г.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», внесено відповідні зміни до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218.

Зокрема п.1 Порядку доповнено абзацами такого змісту:

Прийом заяв, підготовлених проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних) здійснюється виключно через дозвільні центри.

Проведення додаткових експертиз заяв та документів, що додаються до них, для одержання лімітів на утворення та розміщення відходів забороняється.

Важливо також знати, що внесено зміни до п. 8 Порядку, та змінено критерії для визначення власників відходів, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів. Якщо в попередній редакції Порядку від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів звільнялися власники відходів, «для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники тільки побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів як вторинної сировини, які провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів», то на даний час від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів звільняються:

власники відходів як вторинної сировини, які провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (1360-98-п) «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». При цьому критерієм включення об’єкта утворення відходів до Реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який перевищує 1000 умовних одиниць на рік та розраховується за формулою:

Пзув = 5000×М1 + 500×М2 + 50×М3 + 1×М4,

де М1, М2, М3, М4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості (масі) утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Критерієм включення об’єкта оброблення та утилізації відходів до Реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який перевищує 100 тонн на рік.

Власники відходів, які не підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи. Реєстрація декларацій про відходи здійснюється на безоплатній основі. Декларації про відходи передаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Крім того, у зв’язку з встановленням трирічного терміну дії ліміту на утворення та розміщення відходів, змінено його форму, також пунктом 12 Порядку скорочено перелік документів, які додаються до заяви про видачу дозволу на розміщення відходів.