Підготовлено та направлено документи для реєстрації проекту в Мінекономрозвитку

Проекти -> Новини
П’ятниця, 15 лютого 2013 г.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 затверджено «Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

Відповідно до п.11 Порядку проекти (програми) включені до щорічних програм підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Мінекономрозвитку. Реєстрація проекту підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), яка підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку, засвідчується печаткою Міністерства та видається заявникові з одночасним надсиланням копії бенефіціарові.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

Громадською організацією підготовлено і подано всі необхідні документи Головному партнеру Проекту – Департаменту містобудування Львівської міської Ради, з метою їх подальшого скерування до Мінекономрозвитку для реєстрації Проекту.